Regulamin

Regulamin serwisu www.finansomierz.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu www.finansomierz.pl  (Serwis) oraz warunki świadczenia przez K2 Media S.A. na rzecz Użytkowników serwisu Usług.

 2. K2 Media S.A. zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.

 3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z niektórych Usług konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze i telefonu. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. W przypadku przeglądarki Internet Explorer do poprawnego działania Serwisu zalecana jest wersja 9.0 lub wyższa.

 4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także cookies.

 5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Definicje

 1. K2 Media S.A.– spółka K2 Media S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000065596, REGON 016617969, NIP 527-23-42-036

 2. Kalkulacja – bezpłatna usługa polegająca na wypełnieniu danych przez Użytkownika kończąca się wyświetleniem Tabeli Wynikowej z ofertami firm ubezpieczeniowych.

 3. Regulamin –niniejszy regulamin.

 4. Serwis – prowadzony przez K2 Media S.A. i K2 Search Sp. z o.o. pod adresem internetowym finansomierz.pl serwis internetowy promuje, reklamuje i porównuje oferty ubezpieczycieli, kredytodawców, pożyczkodawców i agentów, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów

 5. Użytkownik –użytkownik Internetu korzystający z Serwisu.

 6. Towarzystwo ubezpieczeniowe

 7. Agencja ubezpieczeniowa

 8. Konsultant

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny.

 2. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość m.in.:

  • uzyskania informacji o produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe i agencje ubezpieczeniowe,

  • porównania cen i składek produktów ubezpieczeniowych

  • zakupu ubezpieczenia poprzez aplikacje: Kup online, Zamów rozmowę, Zapisz i Wysłania Kalkulację na adres e-mail

 3. K2 Media S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu nieprawdziwych lub błędnych danych oraz jakichkolwiek skutków wprowadzenia tych danych do obrotu, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

 6. Przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego Auto Casco (AC) w szczególnych przypadkach Użytkownik jest zobowiązany udać się pod wskazane przez K2 Media S.A. miejsce gdzie zostaną wykonane oględziny i zdjęcia pojazdu oraz dokumentów (dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy).

 7. Dane dotyczące produktów ubezpieczeniowych umieszczane w Serwisie pochodzą od towarzystw i agencji ubezpieczeniowych. K2 Media S.A. dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Dane przedstawione w serwisie do chwili potwierdzenia ich przez Konsultanta bądź towarzystwo ubezpieczeniowe nie stanowią oferty handlowej, w myśl Kodeksu Cywilnego.

 8. Zakup ubezpieczenia odbywa się na warunkach określonych przez Konsultanta, towarzystwo ubezpieczeniowe lub agencje ubezpieczeniową.

 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem ubezpieczenia zamieszczonym
  w Serwisie, wiążące dla Użytkownika są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) dostarczone przez towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z polisą. Do zawarcia umowy ubezpieczeniowej pomiędzy Użytkownikiem, a towarzystwem ubezpieczeniowym za pośrednictwem K2 Media S.A. dochodzi zawsze na zasadach określonych we właściwych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

 10. Stroną właściwą ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności roszczeń o odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia jest wyłącznie towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia.

 Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu Serwisu

 1. K2 Media S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, K2 Media S.A. podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.

 2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu związanych z porównywaniem produktów oraz możliwością dokonania zakupu.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, pod adresem firmy K2 Media S.A. ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pomoc@system3.pl

Najnowsze arykuły

Ubezpieczenie OC i AC – dowiedz się, jak wyliczyć składkę

Udało nam się kupić wymarzony samochód, zarejestrowaliśmy go, trzymamy w ręce kluczyki i nie możemy się doczekać, by usiąść za kierownicą. Od legalnego rozpoczęcia wielkiej przygody z nowymi czterema kółkami dzieli nas już tylko kwestia ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC i AC przydaje się znacznie częściej niż może się to wydawać początkującym kierowcom.

Czytaj więcej »

„Mam umowę na czas określony. Czy mam szansę dostać kredyt hipoteczny?” Podpowiadamy.

W Polsce bardzo często mamy do czynienia z formami zatrudnienia innymi niż tradycyjna umowa o pracę na czas nieokreślony. Dla osób starających się o kredyt hipoteczny mamy dobrą wiadomość – mając umowę o pracę na czas określony również możemy liczyć na pozytywną decyzję banku, choć należy się liczyć z obostrzeniami oraz długim i wymagającym procesem weryfikacji zdolności kredytowej

Czytaj więcej »

Kupiłeś używane auto? Sprawdź, jakich formalności związanych z ubezpieczeniem samochodu musisz dopełnić, by móc wyjechać na drogę

Zakup używanego auta to świetny sposób na obniżenie jego kosztu. Większość świeżo upieczonych kierowców zaczyna swoją przygodę z motoryzacją właśnie od używanego pojazdu, a wielu z nas prowadzi samochody z drugiej ręki praktycznie przez całe życie. Taki zakup wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności, również tych związanych z ubezpieczeniem samochodu.

Czytaj więcej »

Kategorie

Bank BPH
Alior Bank
Bank Pekao
Bank PKO BP
Bank Millenium
mBank